Jezus jest z nami 2 – podręcznik dla 2 klasy szkoły podstawowej

Lekcje religii w pierwszych klasach szkoły podstawowej mają na celu przygotowanie uczniów do pełnego uczestniczenia w Eucharystii oraz do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Zagadnienia, które zostały opracowane w podręczniku ze strony www.taniaksiazka.pl Jezus jest z nami” ułatwiają naukę najważniejszych tematów.

Jezus jest z nami – przygotowanie do przyjęcia sakramentów

Jezus jest z nami” to seria podręczników i zeszytów ćwiczeń, która została wydana przez “Jedność”. Autorką drugiej części podręcznika jest Anna Piątek, która w możliwie jak najbardziej przystępny sposób przedstawia zagadnienia dotyczące religii katolickiej. Postarała się o to, by treści były atrakcyjne i zrozumiałe. Pomocne w tym okazują się obrazki, teksty piosenek oraz cytaty z biblii. Dzieci mają okazję sprawdzić swoje siły w różnego rodzaju zadaniach. Mogą również wraz z katecheta zrobić “burzę myśli”, która pomoże odnieść słowa Jezusa do ich życia. Każdy rozdział kończy się podsumowaniem. Zostało ono nazwane “Zapamiętaj”. Jest to zbiór kilku najważniejszych myśli z danego tematu. Dzięki temu uczniowie nie muszą martwić się zbyt długimi teksami oraz skomplikowaną treścią.

Jezus jest z nami – ciekawe zagadnienia

Tematy w podręczniku opierają się głównie na życiu i nauczaniu Jezusa. Znajduje się tam około 60 rozdziałów, które uporządkowane zostały w 5 szerszych działów. Są to:

  • “Oczekujemy na przyjście Pana Jezusa” – tematy dotyczą głównie modlitwy, Mszy świętej, relacji z Bogiem i ludźmi,
  • “Kim jesteś, Panie Jezu?” – w tym dziale pojawiają się opowiadania biblijne o Jezusie, jego cudach, życiu i śmierci krzyżowej,
  • “Do czego mnie wzywasz, Panie Jezu?” – wyjaśnia on tajemnicę spowiedzi, opisuje przykazania Boże, co one oznaczają i dlaczego warto ich przestrzegać,
  • “Panie Jezu, co przynosisz mi w darze?” – zagadnienia dotyczą sakramentów oraz obecności Jezusa w kościele, pojawiają się również przypowieści,
  • Katechezy okolicznościowe – uczniowie mają okazję poznać życie matki Jezusa oraz tajemnice Bożego Narodzenia.
>>>